قفل شدن تصویر روی صفحه ویندوز

قفل شدن تصویر کامپیوتر روی صفحه ویندوز

قفل شدن تصویر کامپیوتر روی صفحه ویندوز اشکال اعلام شده توسط مشتری: تصویر روی صفحه اول که بالا می آید قفل می شود. متخصص مرکز رایانه پرشین شروع به بررسی […]